MALAXOARE CU CAP FIX


MALAXOR ALUAT 7 LITRI, 5 KG

MALAXOR ALUAT 32 LITRI, 25 KG

MALAXOR ALUAT 10 LITRI, 8 KG

MALAXOR ALUAT 22 LITRI, 17 KG


MALAXOR ALUAT 48 LITRI, 42 KG - 2 VITEZE

MALAXOR ALUAT 16 LITRI, 12 KG